Project Description

  • A1 – Låglyftande plocktruck

  • A2 – Ledstaplare med eller utan åkplatta

  • A3 – Låglyftande åktruck, Stående eller sittande.

  • A4 – Låglyftare med eller utan åkplatta